گوشت قرمز و تاثیر آن در نابودی جنگل‌ها

گوشت قرمز و تاثیر آن در نابودی جنگل‌ها

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۵/۰۹/۱۲

3166

بار بازدید شده
Red-meat-and-its-impact-on-deforestation گوشت قرمز و تاثیر آن در نابودی جنگل‌ها
3166
گوشت قرمز و تاثیر آن در نابودی جنگل‌ها
Vidoal
4.09
سرعت نمایش
  • ورود به آزمون