دوره: پروژه آموزشی ساخت دایمنشن داینامیک تاریخ

فصل 4. ساخت دایمنشن داینامیک تاریخ قسمت چهارم

نوید

امین آقایی

یکشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

856

بار بازدید شده
سرعت نمایش
توضیحات
  • استفاده از تابع شرطی IF
  • مقدمه ای بر Conditional Formatting تغییر ظاهر سلول ها بر اساس متن یا مقدار سلول
  • تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ قمری
  • کار با  PowerPivot
  • ایجاد ارتباط (Relation  (بین جدول فروش و تاریخ
  • کار Pivot Table