نکاتی که باید درباره‌ی دورریز غذا بدانید

نکاتی که باید درباره‌ی دورریز غذا بدانید

گروه آموزشی

ویدوآل

1396/07/17

7163

بار بازدید شده
Food-Waste-What-You-Should-Know آیا به عنوان مصرف کننده، قبل از خرید به زمان انقضا موادغذایی توجه می‌کنین؟ آیا به اندازه نیاز خرید می‌کنید؟ روزانه چقدر موادغذایی دور میریزین؟
3463
نکاتی که باید درباره‌ی دورریز غذا بدانید
Vidoal
4.12
سرعت نمایش