مورد تنفر واقع شدن!

مورد تنفر واقع شدن!

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۶/۰۹/۰۲

6714

بار بازدید شده
On-Being-Hated روزانه در شبکه‌های اجتماعی مختلف با افرادی مواجه می‌شیم که نفرت پراکنی می‌کنند و به راحتی به دیگران فحاشی می‌کنند. می‌دونین دلیلش چی می‌تونه باشه؟
2814
مورد تنفر واقع شدن!
Vidoal
4.17
سرعت نمایش