آشنائی حرفه‌ای با Windows Server Backup و IFM

دوره: دوره دوم شبکه‌های مایکروسافتی MCITP/MCSE

فصل 21. آشنائی حرفه‌ای با Windows Server Backup و IFM

زنده یاد افشین

ذریه

دوشنبه، 04 مرداد 1395

4056

بار بازدید شده
سرعت نمایش

تهيه‌کننده

گروه آموزشی ویدوآل
گروه آموزشی ویدوآل

ویدوآل، ارائه دهنده آموزشهای عمومی و تخصصی

مدرس

زنده یاد افشین ذریه
زنده یاد افشین ذریه

متاسفانه افشین عزیز در دوم اردیبهشت 1401در اثر بیماری فوت کرد، سایت ویدوآل یادگاری از تلاش او برای اشاعه علم هست، تمام محتوای علمی تولید شده حاصل زحمات او و دیگر اعضای سایت ویدوآل میباشد، نامش نیک.