اگه جمعیت دنیا ۱۰۰ نفر بود!

اگه جمعیت دنیا ۱۰۰ نفر بود!

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۵:۴۷ ب.ظ

3167

بار بازدید شده
If-The-World-Were-100-People اگه جمعیت دنیا ۱۰۰ نفر بود! چند نفر مرد، چند نفر زن بودند؟ چند نفر از هر قاره بود؟ زبان‌های این افراد چگونه بود؟
667
اگه جمعیت دنیا ۱۰۰ نفر بود!
Vidoal
4.58
سرعت نمایش