عنکبوت از نوع گلادیاتور

فائزه

مجاهدطلب

۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۱:۵۷ ق.ظ

1978

بار بازدید شده
GLADIATOR-SPIDER-HUNTING بیش‌تر عنکبوت ها، ‌‌‌زمانشان را صرف تنیدن شبکه‌های عظیم تار می‌کنند تا هر رهگذر نگون‌بختی را که نزدیکشان می‌شود، در دام بیاندازند ولی این عنکبوت...
1978
عنکبوت از نوع گلادیاتور
Vidoal
عنکبوت از نوع گلادیاتور
بیش‌تر عنکبوت ها، ‌‌‌زمانشان را صرف تنیدن شبکه‌های عظیم تار می‌کنند تا هر رهگذر نگون‌بختی را که نزدیکشان می‌شود، در دام بیاندازند. عنکبوت گلادیاتور روند معمول را معکوس و زندگی شکارگرانه‌ی پر تکاپویی را انتخاب کرده است. او با دقت بسیار زیاد توری منشوری و مرتجع‌ای می‌سازد که خیلی هم چسبناک نیست. وقتی که تور آماده شد، عنکبوت گلادیاتور منتظر زمان مناسب می‌شود. چشمان این عنکبوت بسیار پیشرفته است و می‌تواند طعمه را در تاریکی تشخیص بدهد. وقتی که طعمه کاملا نزدیک شد، عنکبوت تورش را می‌گسترد، رو به پایین حمله ور می‌شود و حشره را به دام می‌اندازد.
نظرات ثبت شده (1)
وریا photo
وریا چهارشنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۵
عجب چیزایی پیدا می شه!