میانگین روزهای آفتابی در مکان های مختلف دنیا.

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

619

بار بازدید شده

آنتاناناریو، ماداگاسکار

آنتاناناریو، ماداگاسکار