تصاویری جذاب در سال 2015

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۲:۳۰ ب.ظ

1097

بار بازدید شده

دیدن برف برای اولین بار.

دیدن برف برای اولین بار.
گروهی دوچرخه‌سوار از رواندا که برای اولین برف می بینند.