دخمه یا برج خاموشان چیست؟

نوید

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰۷:۱۱ ق.ظ

1013

بار بازدید شده

سالار!

سالار!
دو نفر در بالای دخمه ها زندگی میکردند که سالار نام داشتند. این کار به قدری سخت بوده که کمتر کسی زیر بارش میرفته است، اگر کسی این کار را قبول می کرده به او می گفتند خیلی سالاری. که این اصطلاح از آن موقع وارد فرهنگ ما شد.در واقع وقتی به کسی می گویند خیلی سالاری یعنی خیلی مرده شوری از آخرین سالارها یکی از آنها هنوز زنده است که متولد 1302 است. سالار بدن را داخل برجمی برده استپس هیچ انسانی غیر از سالارها وارد برج ها نشده است.
نظرات ثبت شده (2)
فردین فلکنازی photo
فردین فلکنازی دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زرتشتیان جنازه های خود را دفن میکردند و برخی از وسایل به همراه مقداری غذا و کوزه ای آب نیز به منظور استفاده مرده در جهان پس از مرگ در کنارش قرار میدادند. قبر زرتشتیان به صورت دایره ای شکل حفر میشده و روی ان را با سنگهای بزرگ میپوشاندند و خاک بر روی مرده نمیریختند.
الیاس جعفری photo
الیاس جعفری یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۵
عالی بود ، و استفاده کردم ، با وجودی که این بخشی از فرهنگ هم میهنانمان بود امروز و عمده گذشتگانمان ، هیچ اطلاع بدرد بخوری ازش نداشتم