دخمه یا برج خاموشان چیست؟

نوید

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰۷:۱۱ ق.ظ

1004

بار بازدید شده

داخل دخمه

داخل دخمه
اجساد را در ردیفهایی دایره ای شکل در داخل دخمه قرار میدادند،ردیف اول جای مردها ردیف دوم زن ها و ردیف آخر جای بچه ها بوده است.
وسط این دخمه یک چاله قرار دارد که نامش اَستودان یا استخوان دان است. بدن بعد از سه روز توسط پرندگان خورده و متلاشی
میشده واستخوان و ناخن و مو و پارچه چیت کفن که از بین نمی رودچیزهایی استکه از بدن باقی می مانده. سالار همه اینها را دراستودان می ریخته است. هر چند سال یک بار که استودان پر می شده سالار کمی تیزآب زرگری روی آن ها می ریخته تا آنها را آب کند.
نظرات ثبت شده (2)
فردین فلکنازی photo
فردین فلکنازی دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زرتشتیان جنازه های خود را دفن میکردند و برخی از وسایل به همراه مقداری غذا و کوزه ای آب نیز به منظور استفاده مرده در جهان پس از مرگ در کنارش قرار میدادند. قبر زرتشتیان به صورت دایره ای شکل حفر میشده و روی ان را با سنگهای بزرگ میپوشاندند و خاک بر روی مرده نمیریختند.
الیاس جعفری photo
الیاس جعفری یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۵
عالی بود ، و استفاده کردم ، با وجودی که این بخشی از فرهنگ هم میهنانمان بود امروز و عمده گذشتگانمان ، هیچ اطلاع بدرد بخوری ازش نداشتم