مورد تنفر واقع شدن!

مورد تنفر واقع شدن!

گروه آموزشی

ویدوآل

1396/09/02

9382

بار بازدید شده
On-Being-Hated روزانه در شبکه‌های اجتماعی مختلف با افرادی مواجه می‌شیم که نفرت پراکنی می‌کنند و به راحتی به دیگران فحاشی می‌کنند. می‌دونین دلیلش چی می‌تونه باشه؟
5482
مورد تنفر واقع شدن!
Vidoal
4.27
سرعت نمایش