استفاده از تلفن همراه شکل راه رفتن عابران را تغییر می‌دهد

استفاده از تلفن همراه شکل راه رفتن عابران را تغییر می‌دهد

میلاد

شکیب

1396/04/10

2261

بار بازدید شده
Texting-on-a-mobile-phone-makes-you-walk نتایج پژوهش محققان نشان می‌دهد چت کردن و پیغام فرستادن شکل راه رفتن افراد را تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی فردی حین راه رفتن با موبایل خود مشغول به چت کردن یا پیغام فرستادن می‌شود، شیوه راه رفتن او نسبت به حالت عادی تغییر می‌کند.
2261
استفاده از تلفن همراه شکل راه رفتن عابران را تغییر می‌دهد
Vidoal
4.99
استفاده از تلفن همراه شکل راه رفتن عابران را تغییر می‌دهد
نتایج پژوهش محققان نشان می‌دهد چت کردن و پیغام فرستادن شکل راه رفتن افراد را تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی فردی حین راه رفتن با موبایل خود مشغول به چت کردن یا پیغام فرستادن می‌شود، شیوه راه رفتن او نسبت به حالت عادی تغییر می‌کند.

تا پیش از این پژوهش‌گران بیش‌تر روی اثرات تلفن‌های همراه وقتی در حالت ایستا قرار داشتیم کار کرده بودند اما به‌تازگی دانشمندان روی این موضوع کار کرده‌اند که چت کردن و پیغام فرستادن با موبایل هنگام راه رفتن، چه تغییری در شیوه راه رفتن ما ایجاد می‌کند. آسیب‌هایی مانند زمین خوردن یا با جسمی برخورد کردن ناشی از استفاده از موبایل هنگام راه رفتن رو به افزایش است. طبق گزارش‌ها ۱۵۰۰ عابر پیاده در سال ۲۰۱۰ هنگام استفاده از تلفن همراه خود دچار سانحه‌ منجر به بیمارستان رفتن شده‌اند.

دانشمندان برای بررسی تاثیرات تلفن همراه بر نحوه راه رفتن، ۲۱ نفر را برای شرکت در یک آزمایش انتخاب کردند و به آن‌ها حس‌گرهای آنالیز حرکت و ردیاب چشمی که به سر وصل می‌شد نصب کردند. محققان از شرکت‌کنندگان خواستند ۵/۶ متر راه بروند و در طول مسیر آن‌ها یک مانع از جنس فیبر کربن و یک پله قرار داده شد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد سه بار این مسیر را بدون تلفن همراه راه بروند و سپس آن را در حالی که با گوشی خود پیغام می‌فرستادند، پیغامی را می‌خوانند یا تلفن می‌زدند تکرار کنند.

نتایج این آزمایش نشان داد افرادی که هنگام راه رفتن از موبایل خود استفاده می‌کردند زمان بیش‌تری را صرف حرکت در مسیر مشخص‌شده می‌کردند، کم‌تر به موانع روبه‌روی خود توجه می‌کردند و شیوه راه رفتن آن‌ها تغییر می‌کرد.