بخش هشتم داستان موسیقی: نمایش‌ها

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۶:۲۶ ق.ظ

1035

بار بازدید شده
P8-Music-Story-Namayeshha قسمت دیگری که در موسیقی محلی وجود دارد و از هزاران سال گذشته به ما رسیده، نمایش‌های موزیکال یا نمایش‌های موسیقایی است.
1035
بخش هشتم داستان موسیقی: نمایش‌ها
Vidoal
40% Complete (success)
سرعت نمایش
توضیحات
قسمت دیگری که در موسیقی محلی وجود دارد و از هزاران سال گذشته به ما رسیده، نمایش‌های موزیکال یا نمایش‌های موسیقایی است.