بخش ششم داستان موسیقی: فصول

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۰۱:۴۷ ب.ظ

1046

بار بازدید شده
P6-Music-Story-Fosool موسیقی همراه با مردم و قومیت‌های مختلف ایرانی همراه بوده و با آنها سال‌ها و ماه‌ها را طی می‌کند
1046
بخش ششم داستان موسیقی: فصول
Vidoal
40% Complete (success)
سرعت نمایش
توضیحات
موسیقی همراه با مردم و قومیتهای مختلف ایرانی همراه بوده و با آنها سال‌ها و ماه‌ها را طی می‌کند و بر این اساس برای مناطق مختلف ودر فصول مختلف ترانه‌ها و آوا‌های مختلفی وجود دارد.