Policy picture
آزمون: ۴ نشانه افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    هوش هیجانی چیست؟ 2 امتیاز
  • 2
    کدام مورد از خصوصیات افراد دارای هوش هیجانی بالاست؟ 2 امتیاز