Policy picture
آزمون: ۴ مرحله برای رسیدن به بالاترین سطح از تفکر انتقادی
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
4 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
 • 1
  کدام گزینه سطح دوم تفکر را بیان می‌کند؟ 2 امتیاز
 • 2
  هنگام رسیدن به کدام سطح تفکر دیگران از بینش عمیق و قدرتمند شما در تصمیم گیری شگفت زده می‌شوند؟ 2 امتیاز
 • 3
  در کدام سطح از تفکر مردم تمایل دارند به چیزهایی که جامعه یا مردم دیگر به آنها می‌گویند اعتقاد و باور پیدا کنند؟ 2 امتیاز
 • 4
  سطح سوم تفکر چه توانایی‌ای را در انسان به وجود می‌آورد؟ 2 امتیاز