Policy picture
آزمون: هولناک‌ترین انگل مناطق گرمسیری
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
7 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
 • 1
  مخفف بیماری‌های نادیده گرفته شده مناطق گرمسیری چیست؟ 4 امتیاز
 • 2
  بیماری‌های نادیده گرفته شده مناطق گرمسیری چه هستند؟ 4 امتیاز
 • 3
  کدام گزینه از عوارض بیماری‌های نادیده گرفته شده مناطق گرمسیری است؟ 4 امتیاز
 • 4
  کرم‌های قلاب‌دار با تغذیه از مغز و بدن کودکان باعث بروز چه مشکلاتی می‌شوند؟ 4 امتیاز
 • 5
  نام دیگر دراکونکولیازیس چیست؟ 4 امتیاز
 • 6
  از نشانه‌ها‌ی بیماری در اثر نوشیدن آب آلوده به دراکونکولیازیس چیست؟ 4 امتیاز
 • 7
  ویژگی مشترک تمام بیماری‌های NTD چیست؟ 4 امتیاز