Policy picture
آزمون: نقاشی افراد مشهور تاریخ
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
8 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
 • 1
  در تصویر افراد مشهور جهان، مادر ترزا "یکی از بنیانگذاران خدمات خیرخواهانه" در کنار تصویر کدام یک از افراد زیر می باشد؟ 6 امتیاز
 • 2
  در تصویر افراد مشهور تاریخ چند رئیس جمهور آمریکایی وجود دارد؟ 6 امتیاز
 • 3
  فریدریش نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی، با چه کسی مشغول پچ پچ است؟ 6 امتیاز
 • 4
  لوئیس کارول (یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات کودک نویسنده آلیس در سرزمین عجایب) در کجای این نقاشی بزرگ پنهان شده است؟ 4 امتیاز
 • 5
  در تصویر افراد مشهور تاریخ کوفی عنان مشغول چه کاری است؟ 4 امتیاز
 • 6
  چه کسی مشغول ترومپت (شیپور خودمون) نواختن است؟ 4 امتیاز
 • 7
  استیون اسپیلبرگ کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی در تصویر مشاهیر جهان با دست چپ خود چه عددی را نشان میدهد؟ 4 امتیاز
 • 8
  چند چهره و شخصیت در تصویر افراد مشهور جهان، وجود دارد؟ 6 امتیاز