Policy picture
آزمون: چرا درمان HIV ایدز دشوار است؟
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
4 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
 • 1
  HIV چطور به افراد سرایت می‌کند؟ 4 امتیاز
 • 2
  سلول‌های یاری کننده‌ی T چه وظیفه‌ای در بدن دارند؟ 4 امتیاز
 • 3
  در مرحله‌ی ابتدایی ابتلا به HIV علائم جسمی که بروز می‌کنند مانند چه بیماری است؟ 4 امتیاز
 • 4
  HIV در کدام قسمت از بدن پنهان می‌شود؟ 4 امتیاز