Policy picture
آزمون: چه اتفاقی برای پلاستیکی که دور می‌اندازید می‌افتد؟
0 امتیاز کسب شده
0 سوال پاسخ داده شده
2 سوال بی پاسخ
0 پاسخ‌ صحیح
  • 1
    شیرابه به چه چیزی گفته میشود؟ 4 امتیاز
  • 2
    تکه های کوچک شده پلاستیک هایی که تجزیه نمیشوند چه نام دارند؟ 4 امتیاز