تولید انسان با خواندن ژن‌ها

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۰۹:۱۹ ق.ظ

10317

بار بازدید شده
Riccardo-Sabatini-genome برای ساختنِ یک انسان چه مقدار اطلاعات نیاز است؟ خیلی زیاد؟ خیلی کم؟ با آن، چند فلش مموری را می توانید پُر کنید؟
1317
تولید انسان با خواندن ژن‌ها
Vidoal
سرعت نمایش
نظرات ثبت شده (2)
پوژنگ پروازی photo
پوژنگ پروازی دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵
ژنوم انسان و تولید ژنتیکی،رویای بزرگی برای انسانهاست،چاپگرهای سه بعدی در تحقق این امر،نقش به سزایی خواهند داشت....
Photoclip Channel photo
Photoclip Channel دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۵
در عین حال که این علم فوق العاده است، وحشتناک هم هست
توضیحات
در شانزده دقیقه‌‌ی آینده شما را به سفری می‌‌برم که احتمالا بزرگ‌ترین رویای بشریت است :فهمیدن رمز زندگی.
همه چیز برای من ازسال‌ها پیش آغاز شد وقتی اولین چاپ‌گر سه بُعدی را دیدم.
روش کار آن بسیار سحرآمیز بود هر چاپ‌گر سه بعدی به سه عنصر نیاز دارد:
مقداری اطلاعات، مقداری ماده اولیه، مقداری انرژی و می‌تواند هر شیء که پیش از این وجود نداشته را تولید کند.
فیزیک می خواندم و در حال برگشت به خانه بودم و پی بردم که همیشه یک چاپ‌گر سه بعدی را می‌شناختم. همه می‌شناسند. آن، مادرم بود.
مادرم سه عامل اصلی را دریافت می‌کند :ذره‌ای اطلاعات، که در این مورد بین پدرم و مادرم است
مواد خام و انرژی در همین رابطه که مواد خواراکی است و بعد از چند ماه، مرا بوجود می‌آورد. ضمنا پیش از این من وجود خارجی نداشتم.
اینکه مادرم شوکه شد وقتی فهمید که یک چاپگر سه بُعدی است به کنار، من بی‌درنگ مبهوت بخش اول شدم، اولین بخش، اطلاعات .
برای ساختنِ یک انسان چه مقدار اطلاعات نیاز است؟ خیلی زیاد؟ خیلی کم؟ با آن، چند فلش مموری را می توانید پُر کنید؟