بخش نهم داستان موسیقی: شادمانی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۶:۴۱ ق.ظ

376

بار بازدید شده
P9-Music-Story-Shadmani مردم در هر لحظه شادمانی و غم، با موسیقی همراه هستند
376
بخش نهم داستان موسیقی: شادمانی
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
مردم در هر لحظه شادمانی و غم، با موسیقی همراه هستند و مشخص‌ترین نوع موسیقی که در تمامی ملت‌ها رایج است موسیقی شادمانی است