بخش سوم داستان موسیقی: کار

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۸:۵۸ ق.ظ

620

بار بازدید شده
P3-Music-Story-Work کارآوا یا موسیقی کار برای همبستگی اجتماعی مردمان و کاهش خستگی است که در موسیقی محلی نقش بسزایی دارد. از نمونه های مهم این نوع موسیقی می‌شود به موسیقی چوپانی اشاره کرد.
620
بخش سوم داستان موسیقی: کار
Vidoal
40% Complete (success)
سرعت نمایش
نظرات ثبت شده (1)
مصطفی کهن
مصطفی ک دوشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۵
چوپانان نماد موسیقی اقوام میشه گفت و حتی زنان در حال ردن سیر و درست کردن لبنیات آوازخونی میکنن
توضیحات
کارآوا یا موسیقی کار برای همبستگی اجتماعی مردمان و کاهش خستگی است که در موسیقی محلی نقش بسزایی دارد. از نمونه های مهم این نوع موسیقی می‌شود به موسیقی چوپانی اشاره کرد.