بخش سوم داستان موسیقی: کار

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۸:۵۸ ق.ظ

359

بار بازدید شده
P3-Music-Story-Work کارآوا یا موسیقی کار برای همبستگی اجتماعی مردمان و کاهش خستگی است که در موسیقی محلی نقش بسزایی دارد. از نمونه های مهم این نوع موسیقی می‌شود به موسیقی چوپانی اشاره کرد.
359
بخش سوم داستان موسیقی: کار
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
کارآوا یا موسیقی کار برای همبستگی اجتماعی مردمان و کاهش خستگی است که در موسیقی محلی نقش بسزایی دارد. از نمونه های مهم این نوع موسیقی می‌شود به موسیقی چوپانی اشاره کرد.