بخش دوم داستان موسیقی: کودکان

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۸:۴۲ ق.ظ

471

بار بازدید شده
P2-Music-Story-children بخش بعدی که به موسیقی محلی مرتبط است موسیقی کودکان است در مسیری که کودک در حال بازی است با سازهای کودکانه. کودکان با تقلید از بزرگترها نوازندگی را شروع می‌کنند...
471
بخش دوم داستان موسیقی: کودکان
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
بخش بعدی که به موسیقی محلی مرتبط است موسیقی کودکان است در مسیری که کودک در حال بازی است با سازهای کودکانه. کودکان با تقلید از بزرگترها نوازندگی را شروع می‌کنند...