بخش دوازدهم داستان موسیقی: مذهبی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۷:۱۸ ق.ظ

339

بار بازدید شده
P11-Music-Story-Mazhabi موسیقی در ابتدای پیدایش با مذهب و فلسفه عجین بوده
339
بخش دوازدهم داستان موسیقی: مذهبی
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
موسیقی در ابتدای پیدایش با مذهب و فلسفه عجین بوده و بر این اساس در آن زمان‌ها موسیقی را صدای خداوندی می‌نامیدند.