بخش اول داستان موسیقی: لالایی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۸:۱۵ ق.ظ

624

بار بازدید شده
P1-Music-Story-lullaby اولین فضایی که موسیقی محلی در آن رشد می‌کند و به وجود می‌آید لالایی‌های مادرانه است، در این لالایی‌ها مفاهیم خانوادگی، ملی و مذهبی نهفته است.
624
بخش اول داستان موسیقی: لالایی
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
اولین فضایی که موسیقی محلی در آن رشد می‌کند و به وجود می‌آید لالایی‌های مادرانه است، در این لالایی‌ها مفاهیم خانوادگی، ملی و مذهبی نهفته است.