داستان موسیقی: معرفی

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۰۷:۳۱ ق.ظ

621

بار بازدید شده
P1-Music-Story-introduction استاد بهمن کاظمی موسیقی شناس اقوام و ملل: ایشان 7 سال با اقوام ایرانی همراه بوده و بیش از 3000 هزار ساعت ویدیو و موسیقی جمع آوری کرده و همچنین 10 عنوان کتاب در این موضوع به چاپ رسانیده است.
621
داستان موسیقی: معرفی
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات
استاد بهمن کاظمی موسیقی شناس اقوام و ملل: ایشان 7 سال با اقوام ایرانی همراه بوده و بیش از 3000 هزار ساعت ویدیو و موسیقی جمع آوری کرده و همچنین 10 عنوان کتاب در این موضوع به چاپ رسانیده است.
در مجموعه‌ی داستان موسیقی گوشه‌ایی بسیار کوچک از این مطالب را استاد به صورت ویدیویی در اختیار همراهان ویدوآل قرار می‌دهند.