از سر راه کودکان برید کنار

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۰۲:۰۴ ب.ظ

15381

بار بازدید شده
Get-Out-of-their-Way نیل تایسون، متخصص فیزیک نجومی در مصاحبه Big Think می‌گوید: کودکان خود را به کشف محیط اطراف تشویق کنید. چگونه؟
1381
از سر راه کودکان برید کنار
Vidoal
سرعت نمایش
توضیحات

نیل تایسون، متخصص فیزیک نجومی در مصاحبه Big Think می‌گوید: کودکان خود را به کشف محیط اطراف تشویق کنید. چگونه؟

در هر رده سنی که هستید، توصیه می‌کنیم این ویدیو کوتاه را مشاهده کنید.