بخش هشتم داستان موسیقی: نمایش‌ها

بخش هشتم داستان موسیقی: نمایش‌ها

بهمن

کاظمی

۱۳۹۵/۰۳/۲۳

3397

بار بازدید شده
P8-Music-Story-Namayeshha قسمت دیگری که در موسیقی محلی وجود دارد و از هزاران سال گذشته به ما رسیده، نمایش‌های موزیکال یا نمایش‌های موسیقایی است.
3397
بخش هشتم داستان موسیقی: نمایش‌ها
Vidoal
4.37
سرعت نمایش
توضیحات
قسمت دیگری که در موسیقی محلی وجود دارد و از هزاران سال گذشته به ما رسیده، نمایش‌های موزیکال یا نمایش‌های موسیقایی است.