دوره: آموزش کاربردی اکسس - پروژه مشتریان شرکت

فصل 1. ساخت جدول (Create Table)

نوید

امین آقایی

سه شنبه، ۰۹ شهریور ۱۳۹۵

805

بار بازدید شده
سرعت نمایش
  • ورود به آزمون
توضیحات
 • نمایش نرم افزار مشتریان نوشته شده
  • آشنایی اولیه با نرم افزار اکسس
  • ساخت یک فایل اکسس جدید
  • ساخت جدول(Table)
  • افزودن فیلد و رکورد
  • افزودن فیلدی که اطلاعات را از لیست بخواند
  • افزودن فیلد محاسبه ای (Calculation)