چالش‌های غذایی

گروه آموزشی

ویدوآل

۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۰۱:۲۲ ب.ظ

1022

بار بازدید شده
Food-Fight یک بشقاب غذای استاندارد به ما پیشنهاد می‌کند که یک سوم کالری دریافتی روزانه‌مان را از کربوهیدرات‌ها دریافت کرده و تقریبا هیچ قسمتی از آن چربی‌های افزوده نباشد.
1022
چالش‌های غذایی
Vidoal
چالش‌های غذایی
 یک بشقاب غذای استاندارد به ما پیشنهاد می‌کند که یک سوم کالری دریافتی روزانه‌مان را از کربوهیدرات‌ها دریافت کرده و تقریبا هیچ قسمتی از آن چربی‌های افزوده نباشد.