میانگین روزهای آفتابی در مکان های مختلف دنیا.

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

619

بار بازدید شده

آلماآتی، قزاقستان

آلماآتی، قزاقستان