میانگین روزهای آفتابی در مکان های مختلف دنیا.

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

592

بار بازدید شده

بیرمنگام، انگلیس

بیرمنگام، انگلیس