میانگین روزهای آفتابی در مکان های مختلف دنیا.

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

618

بار بازدید شده

ولادیوستوک، روسیه

ولادیوستوک، روسیه