میانگین روزهای آفتابی در مکان های مختلف دنیا.

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

593

بار بازدید شده

مورمانسک، روسیه

مورمانسک، روسیه