تصاویری جذاب در سال 2015

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۲:۳۰ ب.ظ

1082

بار بازدید شده

زمین خوردن عکاس در حال عکس برداری.

زمین خوردن عکاس در حال عکس برداری.
عکاس در هنگام گرفتن این عکس به زمین می افتد و این شاهکار را از عروسی می آفریند.