تصاویری جذاب در سال 2015

فریدون

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۲:۳۰ ب.ظ

1082

بار بازدید شده

بازی‌های اروپایی، آذربایجان،باکو

بازی‌های اروپایی، آذربایجان،باکو
تعدادی داور بسیار بادقت که هیچکدام دقتی به حرکت ورزشکار ندارند! بازی‌های اروپایی، آذربایجان،باکو