دخمه یا برج خاموشان چیست؟

نوید

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰۷:۱۱ ق.ظ

1021

بار بازدید شده

محل قرار گرفتن دخمه

محل قرار گرفتن دخمه
دخمه در خارج از شهر یزد قرار داشته و پرندگان شکاری مانند کرکس، لاشخور و عقاب بدن را می خوردند. این اتفاق تنها توسط پرندگان می افتاد  زیرا به دلیل ارتفاع در ورودی درندگان نمیتوانستند به دخمه وارد شوند زیرا آنزیم معده پرندگان از انتقال میکروب به دیگران جلوگیری میکند . ایرانی ها 2000 سال پیش می دانستند که اگر فرد در اثر وبا و طاعون بمیرد، پرنده نمیتواند بیماری را در طبیعت انتقال دهد و حتی مدفوعش هم آلوده نیست ولی در آنزیم معده روباه و شغال و گرگ این طور عمل نمیکند. پس دیوار ها را بلند می ساختند که درنده نتواند وارد شود. دلیل دیگر هم این بوده که درندگان طعمه خود را جا به جا می کنند ولی پرنده همانجا می خورد و بدن مرده در طبیت پخش نمی شود و طبیعت را آلوده نمی کند.
مسیر باد در مکانهایی که دخمه وجود دارد از دخمه به سوی بیابان های بین یزد ، رفسنجان و کرمان است در این فاصله تا کیلومترها هیچ آبادی ای نیست که باد بوی تعفن و آلودگی را به آنجا ببرد.
نظرات ثبت شده (2)
فردین فلکنازی photo
فردین فلکنازی دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زرتشتیان جنازه های خود را دفن میکردند و برخی از وسایل به همراه مقداری غذا و کوزه ای آب نیز به منظور استفاده مرده در جهان پس از مرگ در کنارش قرار میدادند. قبر زرتشتیان به صورت دایره ای شکل حفر میشده و روی ان را با سنگهای بزرگ میپوشاندند و خاک بر روی مرده نمیریختند.
الیاس جعفری photo
الیاس جعفری یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۵
عالی بود ، و استفاده کردم ، با وجودی که این بخشی از فرهنگ هم میهنانمان بود امروز و عمده گذشتگانمان ، هیچ اطلاع بدرد بخوری ازش نداشتم