دخمه یا برج خاموشان چیست؟

نوید

امین آقایی

۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰۷:۱۱ ق.ظ

1021

بار بازدید شده

اتاقهای پایین دخمه

اتاقهای پایین دخمه
به اتاقهایی که درکنار هم قرار میگیرند،خیله میگویند. در پایین دخمه ها سه خیله می بینیم کاربرد خیله ها اینست که اگر چند زرتشتی از محله های مختلف همزمان در گذشتند، همه ی آنها بدون ایجاد مزاحمت بتوانند مراسم خود را برگزار کنند. همچنین افرادی که از راه دور می آمدند می توانستند در این مکانها شب را سپری کنند.
نظرات ثبت شده (2)
فردین فلکنازی photo
فردین فلکنازی دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زرتشتیان جنازه های خود را دفن میکردند و برخی از وسایل به همراه مقداری غذا و کوزه ای آب نیز به منظور استفاده مرده در جهان پس از مرگ در کنارش قرار میدادند. قبر زرتشتیان به صورت دایره ای شکل حفر میشده و روی ان را با سنگهای بزرگ میپوشاندند و خاک بر روی مرده نمیریختند.
الیاس جعفری photo
الیاس جعفری یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۵
عالی بود ، و استفاده کردم ، با وجودی که این بخشی از فرهنگ هم میهنانمان بود امروز و عمده گذشتگانمان ، هیچ اطلاع بدرد بخوری ازش نداشتم